Изложбе

Аутор: Иван Марковић

Аутори поставке: Стеван Мићић - Драгомир Ацовић - Ана Душмановић
 

АРХИТЕКТА СТЕВАН МИЋИЋ
ОПУС 40

3.-25.септембар 2015.
Кућа легата
Београд

 

Позивница  Плакат

 

Електронска позивница

 

Ретроспективна изложба „Архитекта Стеван Мићић - ОПУС 40“ представља својеврсни историографски осврт на градитељски опус једног од најпродуктивнијих домаћих градитеља с краја 20. и почетка 21. века у Србији чија су дела током четири деценије (1975 - 2015) необуздане стваралачке енергије обележила различите стилске пермутације у домаћој архитектури. Основна концепција поставке подељена је на три основна садржаја: Урбанизам, Архитектура и Ликовни опус. Пројекти, конкурсна решења, студије и реализована градитељска остварења архитекте Стевана Мићића (1951) у Србији и иностранству биће приказана на преко 60 паноа који методолошки представљају најзначајнији део изложбене поставке. Такође, макете укупно десет пројеката приказаних и на паноима биће по први пут приказане широј јавности као драгоцена допуна изложбе.

По свему посебан садржај изложбе, представља поставка Ликовног опуса који истиче аналитички менталитет аутора, његову необуздану радозналост, сталну потрагу за новим могућностима преобликовања стварности и бескомпромисно инсистирање на лепом. Осврт на ликовно стваралаштво Стевана Мићића биће приказан на преко стотину оригиналних ликовних остварења рађених у различитим ликовним техникама бакрописа, пастела, угља, темпере, комбинованим техникама и др.

Изложба први пут свеобухватно и методолошки уједначено приказује комплетан уметнички опус архитекте Стевана Мићића кроз пажљиво осмишљену концепцију поставке која подстиче посетиоце на потрагу за скривеним значењима архитектуре.

 

Свечано отварање изложбе у Кући легата

Зборник Музеја примењене уметности у Београду 12 / 2016:

http://www.mpu.rs/zbornik/svi_zbornici.php?zbornik=12

 

Поставка изложбе у галерији Куће легата

 

© 2017 Хералдички клуб Београд. Сва права задржана.