Предавања

Image is not available

Концепт другости варварства и варваризације у српској археологији

Аутор: др Моника Милосављевић

Датум: 22. децембар 2015.

 

1
2
3
4
5
6
Slider
 

Реч је о прегледном представљану докторске дисертације из области историје науке, специфичније историје археолошких идеја. За разумевање развоја идеје варварста осмишљен је специфичан истраживачки програм. Циљ је праћење развоја научног знања, трансфера идеја и метаморфозе интерпретација о варварству у контексту српске археологије.

 

© 2017 Хералдички клуб Београд. Сва права задржана.