Предавања

Image is not available

Идеја еволуције у антропологији и археологији

Аутор: Проф. др Александар Палавестра

Датум: 25. октобар 2016.

 

1
2
3
4
Slider

У овом предавању  представљен је кратак историјат утицаја еволуционистичких идеја на антропологију и археологију. У фокусу су четири најзначајније "школе" еволуционистичке мисли: класични (једнолинијски) еволуционизам XIX века, неоеволуционизам, социобиологија и неодарвинистичка археологија. Посебна пажња посвећена је погрешном схватању еволуције као природне силе која нужно делује у друштву, што је довело до многих злоупотреба и расистичких интерпретација, али и злоћудних пракси у XIX и XX веку. Упркос томе, закључак овог предавања јесте да је идеја социо-културне еволуције, схваћена у најширем смислу, оставила неизбрисив траг на антрополошку и археолошку теорију, као и да још увек представља користан теоријски оквир за нова истраживања.

© 2017 Хералдички клуб Београд. Сва права задржана.