Аутор: Драгомир Ацовић

ХЕРАЛДИКА И ИДЕНТИТЕТ

28.новембар 2018.
Сала градске библиотеке „Карло Бијелицки“
Сомбор

Последњи роман Достојевског Браћа Карамазови протумачен је из перспективе која се отвара питањем да ли је и како могуће оправдати постојање зла, посебно у његовом екстремном облику, као што је патња деце, у свету схваћеном као Божја творевина. Si Deus, undе malum? Карактеризација и мотивација ликова браће и оца Фјодора Павловића Карамазова, али и осталих ликова романа, као и садржај и структура сижејне грађе,