Соколски покрет је настао 1862. године у Прагу у оквиру тадашње Хабзбуршке монархије као вид буђењa чешке националне свести кроз спортске активности. Популарност Соколског покрета међу словенским народима свакако је допринела јачању панславизма и жеље за независношћу од германизоване културе Аустроугарске, као и за уједињењем. Соколскa друштва финансирала су изградњу сопствених домова, пројектованих да буду мултифункционални објекти, уједно спортски и културни центри.

У Краљевини СХС, касније Југославији, саграђено је око 270 соколских домова, од којих известан број њих спада у врхунска остварења југословенске архитектуре. Кроз велики број појединачних пројекта соколских домова могу се веома прецизно уочити тенденције архитеката лишене утицаја моћног инвеститора или државе, која је само делимично имала удела у формирању визуелне културе Соколства.