Презентација са темом „Митска бића Србије, између традиције, сујеверја и свакодневнице“, уприличена од стране Младена Милосављевића, етнолога, замишљено је као сажето упознавање са причом о бићима из народних веровања и предања, која су постојала или још увек постоје у обичајној пракси, сујеверју и свакодневници Србије и околних земаља које насељавају Срби. Уводни део приче посвећен је некима од наших најзначајнијих етнографа и етнолога, (Владимир Ардалић, Вид Вулетић Вукасовић, Тихомир Ђорђевић, Веселин Чајкановић, Слободан Зечевић) који су знатан део свог истраживачког опуса посветили проучавању митских бића. Такође, поменута су и нека од њихових најмаркантнијих дела из ове области. Посебна пажња посвећена је делу „Митска бића српских предања“. аутора Слободана Зечевића, у коме је у шест категорија дефинисано и описано 25 бића из наших народних веровања и предања.

Аутор презентације је издвојио два митска бића (Услужни дух и таласон), представивши их као мање познате и истакавши њихове формалне карактеристике и веровања везана за њих како у Србији, тако и на истоку и западу Европе.

На самом крају, аутор презентације је навео и два случаја сујеверја, која су везана за Камену ћуприју у Смедеревској Паланци и Змајево стабло у Великом Орашју (околина поменутог града).

На крају презентације приказан је тизер за играни филм „Вечна кућа“ (сценарио и корежија Младен Милосављевић), чија је радња инспирисана мотивом таласона.