Два дела слике Виторија Карпача (V. Carpaccio) настале око 1490. спојене су, после векова раздвојености, у једну целину, што је отворило бројна нова питања тумачења овог дела која се тичу саме сцене, симболике животиња, биља  као и значења грба на слици. Штавише, испоставило се да је спојена целина само половина некадашње веће композиције.