Откриће серије лак дискова из фонда Косте Манојловића које је наш знаменити етномузиколог, композитор, диригент и професор током три године (1939-1941) снимао на терену Косова и Метохије, Македоније, Врања, Београда и других градова у Краљевини Југославији, једно је од најважнијих открића на пољу забележеног аудио материјала. Вођен искуствима низа претходних експедиција, махом страних етномузиколога, Манојловић је за кратко време снимио и за будуће генерације студената, научника и истраживача оставио значајно сведочанство о наступима и музици која се у овим регионима изводила, чувајући нематеријално културно благо и звук епохе домаћих извођача најразличитијег порекла и социјалног миљеа. Дигитализацијом овог материјала заувек је сачувано сведочанство о томе како се некад певало и играло, а белешке са првог фестивала музике и игре одржаног на Старом сајмишту у Београду, додатно употпуњују ову богату колекцију.