Реч је о прегледном представљању докторске дисертације из области  историје науке, специфичније историје археолошких идеја. За разумевање развоја идеје варварста осмишљен је специфичан истраживачки програм. Циљ је праћење развоја научног знања, трансфера идеја и метаморфозе интерпретација о варварству у контексту српске археологије.