Лудвик Флек је по занимању био бактериолог, али ће се његови радови из историје медицине и историје науке испоставити као кључни за разумевање развоја научног знања. Заслужан је за појмове колектив мишљења, стил мишљења и протоидеја. Флек се данас открива у научним заједницима које теже да унапреде дисеминацију знања, због чега се његова књига Настанак и развој научне чињенице све популарнија.