Нико Жупанић је врло занимљива личност из историје науке, али и историје политичких идеја. На пољу физичке антропологије и археологије, дао је велики допринос у проучавању историјске антропологије балканских народа и изградње југословенске етногенезе. Иако је као личност до недавно био готово заборављен, његове идеје остале су као трајно наслеђе многих дисциплина. Пошто је реч о актуелним идејама из прве половине XX века које су сасвим у духу антропологије немачког говорног подручја, оне су на више нивоа контроверзне.