Излагање говори о открићу гроба 1/06 из наоса цркве Свете Тројице у манастиру Манасији, који је захваљујући мултидисциплинарном приступу интерпретиран као гроб деспота Стефана Лазаревића. Поред резултата археолошке, физичко-антрополошке и ДНК анализе, приказана је и фотограметријска реконструкција гробнице деспота Стефана.