Михаило Валтровић је архитекта који је дао велики допринос развоју археологије у нашој средини. Иако се његово прегалаштво у прегледима историје археологије не прескаче, ретко се детаљно и контекстуално образлаже његов значај за утемељење средњовековне археологије.