Локалитет Равна-Слог налази се недалеко од Књажевца уз римско утврђење. Реч је о некрополи где су сахрањивани људи у римском периоду али и у средњем веку између IX и XI столећа. Оно по чему, археолошко налазиште Равна-Слог заслужује посебну пажњу јесте сахрањивање животиња са људима, нарочито змија. У презентацији се расправља о томе да ли су пронађени остаци змија природни или културни депозит и на који начин се могу интерпретирати.