Цртежи и  забелешке из ауторове бежнице бр. 7 и 8, уз пригодне коментаре и  паралипомене.